Wasze Wesele i ¦lub Reklama w Wasze Wesele i ¦lub Kontakt z Wasze Wesele i ¦lub Nowo¶ci w Wasze Wesele i ¦lub Forum ¶lubne w Wasze Wesele i ¦lub Suknie ¶lubne - komis w Wasze Wesele i ¦lub Listy prezezentów na Wasze Wesele i ¦lub Zawiadomienia o Waszym Weselu i ¦lubie
wesele, ¶lub, suknie ¶lubne, zaproszenia ¶lubne, moda ¶lubna, fryzury ¶lubne, organizacja wesel i ¶lubów
Wesele i ¦lub
wesele ¶lub wszystko na ¶lub i wesele suknie ¶lubne zaproszenia ¶lubne moda ¶lubna fryzury ¶lubne organizacja wesel i ¶lubów

Katalog FIRM:

        Fotografia ¶lubna
        Videofilmowanie
        Muzyka na wesele
        zespo³y weselne
        Catering
        Dekoracje ¶lubne
          sal, ko¶cio³ow
        Restauracje
        Sale i domy weselne
        Suknie ¶lubne
        Garnitury ¶lubne
        Kwiaty do ¶lubu
        wi±zanki, bukiety
        Zaproszenia ¶lubne
        Auta do ¶lubu
    samochody, limuzyny
        Bi¿uteria ¶lubna
          obr±czki ¶lubne
        Stylizacja ¶lubna
        fryzury, makija¿e
        Organizacja ¶lubu
            i wesela
        Atrakcje ¶lubne
        Podró¿ po¶lubna
        Prezenty ¶lubne
        Wieczór Panieñski
            i Kawalerski


!!! NOWO¦Æ !!!
BEZP£ATNE
og³oszenia ¶lubne
Poszukujê - Oferujê
Dodaj »»Logowanie | Zarejestruj siê
 Uroda - makuja������������, stylizacja, fryzury do ������������lubu

  PROFESJONALNY MAKIJA¯ ¦LUBNY

__________________________________________________________________________________________

Zapraszam wszystkie Panny M³ode, które w dniu ¶lubu chc± wygl±daæ wyj±tkowo. Jestem absolwentk± Francuskiej Szko³y Makija¿u. Do¶wiadczenie zdoby³am pracuj±c przy sesjach zdjêciowych dla pism kobiecych i ¶lubnych,pokazach mody oraz programach TV. Obecnie wspó³pracuje równie¿ z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Wykonujê makija¿y ¶lubnych, wiem jak sprawiæ aby Panna M³oda wygl±da³a piêknie i promiennie przez ca³y dzieñ.Makija¿e wykonujê na terenie Warszawy i okolic (doje¿dzam do klientki). Pracujê na profesjonalnych kosmetykach takich jak: MAC, Make up for ever, Dior, Chanel,Lancome idt. dziêki czemu makija¿ jest piêkny i trwa³y.
Serdecznie zapraszam
Renata £osicka 0-604-420-604,mail:reneta@go2.pl
P.S. Zainteresowanym Pani± chêtnie prze¶lê zdjêcia moich prac.


________________________________________________________________________________

Dodaj komentarz

Tematy

| Strona g³ówna forum

Komentarze:
 Re: PROFESJONALNY MAKIJA¯ ¦LUBNY (0)   (24.01.2006 / 18:58)  autor: madjastudio@tlen.pl

     dodaj komentarz

Bardzo polecam, SUPER profesjonalne makijaze.
 Re: PROFESJONALNY MAKIJA¯ ¦LUBNY (0)   (24.01.2006 / 18:59)  autor: madjastudio@tlen.pl

     dodaj komentarz

Bardzo polecam, SUPER profesjonalne makijaze.
 Re: PROFESJONALNY MAKIJA¯ ¦LUBNY (0)   (30.01.2006 / 19:16)  autor: g.t.k@wp.pl

     dodaj komentarz

Korzysta³am z us³ug pani Renaty i rzeczywi¶cie jest godna polecenia. Przed ¶lubem malowa³a tak¿e moj± mamê i siostrê, obie by³y bardzo zadowolone.
Forum ¶lubne: porady opienie komentarze - Uroda - makuja������������, stylizacja, fryzury do ������������lubu


Powrót Uroda - makuja������������, stylizacja, fryzury do ������������lubuForum ¦lubne - ¦lubno - Weselne. Porady - Opinie