Wasze Wesele i ¦lub Reklama w Wasze Wesele i ¦lub Kontakt z Wasze Wesele i ¦lub Nowo¶ci w Wasze Wesele i ¦lub Forum ¶lubne w Wasze Wesele i ¦lub Suknie ¶lubne - komis w Wasze Wesele i ¦lub Listy prezezentów na Wasze Wesele i ¦lub Zawiadomienia o Waszym Weselu i ¦lubie
wesele, ¶lub, suknie ¶lubne, zaproszenia ¶lubne, moda ¶lubna, fryzury ¶lubne, organizacja wesel i ¶lubów
Wesele i ¦lub
wesele ¶lub wszystko na ¶lub i wesele suknie ¶lubne zaproszenia ¶lubne moda ¶lubna fryzury ¶lubne organizacja wesel i ¶lubów

Katalog FIRM:

        Fotografia ¶lubna
        Videofilmowanie
        Muzyka na wesele
        zespo³y weselne
        Catering
        Dekoracje ¶lubne
          sal, ko¶cio³ow
        Restauracje
        Sale i domy weselne
        Suknie ¶lubne
        Garnitury ¶lubne
        Kwiaty do ¶lubu
        wi±zanki, bukiety
        Zaproszenia ¶lubne
        Auta do ¶lubu
    samochody, limuzyny
        Bi¿uteria ¶lubna
          obr±czki ¶lubne
        Stylizacja ¶lubna
        fryzury, makija¿e
        Organizacja ¶lubu
            i wesela
        Atrakcje ¶lubne
        Podró¿ po¶lubna
        Prezenty ¶lubne
        Wieczór Panieñski
            i Kawalerski


!!! NOWO¦Æ !!!
BEZP£ATNE
og³oszenia ¶lubne
Poszukujê - Oferujê
Dodaj »»Logowanie | Zarejestruj siê
 Uroda - makuja������������, stylizacja, fryzury do ������������lubu

  Usta

__________________________________________________________________________________________

Co my¶licie na temat tego b³yszczyka Vichy Oligo 25? Chcia³abym wygl±daæ naturalnie ale mam bardzo wra¿liwe usta...
________________________________________________________________________________

Dodaj komentarz

Tematy

| Strona g³ówna forum

Komentarze:
 Re: Usta (1)   (27.06.2006 / 21:19)  Specjalistka

     dodaj komentarz

Ja uwa¿am ¿e jest naprawdê OK. B³szczyk Oligo25 to powinno byæ dok³adnie to czego szukasz.
 Re: Re: Usta   (29.06.2006 / 17:26)  iga
      dodaj komentarz
Mam trochê inne skojarzenia z tym b³yszczykiem i moim ¶lubem. Jak ka¿dy, bardzo siê "przed" denerwowa³am. Tez u¿y³am tego b³yszczyka, o którym mowa. I zjad³am go natychmiast. Moja kochana ¶waidkowa na szczê¶cie mia³a go przy sobie i pomalowa³a mnie przed sam± ceremoni±. I znowu do zjad³am :) Mimo wszystko usta na zdjêciach wygl±daj± super :)
 Re: Re: Re: Usta   (04.07.2006 / 10:57)  Peoni
      dodaj komentarz
To chyba niemo¿liwe. Te¿ na swoim slubie mia³am nim pomalowane usta i przetrwa³ nad podziw d³ugo. Musialam go poprawiaæ tylko dwa razy w ci±gu ca³ego ¶lubu i wesela. No i fakt usta na zdjêciach wygl±da³y super :)
Forum ¶lubne: porady opienie komentarze - Uroda - makuja������������, stylizacja, fryzury do ������������lubu


Powrót Uroda - makuja������������, stylizacja, fryzury do ������������lubuForum ¦lubne - ¦lubno - Weselne. Porady - Opinie